BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐĂNG KÝ KHÁM SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Khách hàng vui lòng nhập Mã số bệnh nhânMật khẩu bên dưới (Mã số bệnh nhânMật khẩu được gửi qua email khách hàng cung cấp hoặc liên hệ quản trị để nhận mật khẩu mới).

Sau khi nhập xong thông tin khách hàng click 'Đăng nhập' để đăng nhập hệ thống khám sức khỏe trực tuyến.CẬP NHẬT THÔNG TIN

Khách hàng vui lòng click vào biểu tượng để cập nhật thông tin .

Sau khi cập nhật xong thông tin cá nhân khách hàng click vào 'Cập nhật' để quay lại trang quản lý.ĐĂNG KÝ KHÁM SỨC KHỎE

Khách hàng vui lòng click vào 'Đăng ký khám sức khỏe' để chuyển đến form quản lý danh sách đăng ký khám sức khỏe .

Khách hàng click vào biểu tượng để cập nhật.XEM LỊCH SỬ KHÁM SỨC KHỎE

Khách hàng vui lòng click vào 'Lịch sử khám sức khỏe' để chuyển đến form quản lý danh sách lịch sử khám sức khỏe .

Khách hàng click vào biểu tượng để xem kết quả khám sức khỏe hoặc danh sách toa thuốc - danh sách CLS&LS.


Kết quả khám sức khỏe


Danh sách toa thuốc - danh sách CLS & LS