BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐĂNG KÝ KHÁM SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN

DANH SÁCH ĐOÀN KHÁM

 

Nhân viên Phụ sản thành phố Cần Thơ tham gia

khám sức khỏe cho cán bộ viên chức nữ Trường Đại học Cần Thơ

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

Phụ trách

1

 

BS.CKI. Hoàng Thị Tuyết Nhung

 

Khám phụ khoa, lấy mẫu xét nghiệm

2

 

BS.CKI. Lê Thị Tường Vy

 

Khám phụ khoa, lấy mẫu xét nghiệm

3

 

HS. Lê Thị Phương Quỳnh

 

Hướng dẫn

4

 

ThS.BS. Lê Hồng Thịnh

 

Đọc kết quả xét nghiệm máu, soi nhuộm

5

 

TS. Nguyễn Hồng Phong

 

Đọc kết quả Pap smear

6

 

CN. Trần Thiện Nhã

 

Thực hiện soi nhuộm dịch âm đạo

7

KTV. Lý Thị Hồng Thủy

 

Thực hiện soi nhuộm dịch âm đạo

8

CN. Huỳnh Văn Quốc Vũ

 

Thực hiện xét nghiệm máu

9

 

KTV. Trương Văn Châu

 

Thực hiện xét nghiệm máu

10

 

KTV. Đào Văn Lộc

 

Thực hiện xét nghiệm máu

11

 

KTV. Dương Ngọc Bảo Duyên

 

Thực hiện xét nghiệm máu

12

 

KTV. Phạm Ngọc Yến

 

Thực hiện xét nghiệm máu

13

 

KTV. Nguyễn Như Ý

 

Thực hiện xét nghiệm máu